Shantalla - From the East into the West

SHANTALLA - FROM THE EAST INTO THE WEST

In de zomer van 1997 sloegen vier Ierse muzikanten (Kieran Fahy, Joe Hennon, Michael Horgan, Gerry Murray) de handen ineen met de Schotse zangeres Helen Flaherty om wat een Keltische supergroep zou worden – Shantalla – te vormen. Ze veroverden onmiddellijk de Europese folkmuziekscene en brachten in november 1998 hun eerste veelgeprezen album uit. De folkmuziekpers heeft hen vaak bestempeld als de beste traditionele band ten oosten van Ierland. 
    
Nu is het tijd om het 25-jarig bestaan van Shantalla te vieren. De oorspronkelijke vijf leden zijn er nog steeds – een indrukwekkende prestatie in de muziekindustrie naar elke maatstaf. Simon Donnelly sloot zich in 2009 bij de band aan voor de reünietournee en is sindsdien een vast lid. 

De 25th Anniversary Tour brengt het beste van Shantalla’s vier beroemde albums en neemt je mee op een reis van Oost naar West.

Uitmuntende shows
Alom beschouwd als meesters van het contrast is er in een live Shantalla optreden voor elk wat wils. Het publiek wordt getrakteerd op een mix van spookachtige melodieën en songs, afgewisseld met vurige dance tunes, gespeeld op tempo en met dat grote kenmerkende Shantalla geluid. 

Bekend om hun humor op het podium en hun meertaligheid voelt de band zich thuis in elke culturele setting. 


Press Quotes / Wat de Pers zegt:

 “Shantalla has to be rated the top traditional band on the Continent”
 “Shantalla mag als de beste traditionel band van het continent beschouwd worden” 
The Irish Voice, USA

“Their name is equal to that of the greatest Irish bands and their talent is no longer to be proven.”
“Hun faam is gelijk aan die van de grootste Ierse bands en hun talent hoeft niet langer bewezen te worden.”
Le Peuple Breton, France

“Shantalla are masters in contrast…one of the strengths of this band, knowing what to add or not add, and when to do that.”
“Shantalla is meester van het contrast…één van de sterke punten van deze band is te weten wat toe te voegen of niet,  én wannneer dat te doen.”
Celtcast, The Netherlands

 “Shantalla are some of the finest musicians in the traditional folk scene.”
 “Shantallah is een van de beste bands op het gebied van traditionele folk.”
Folkworld, Germany

 “Glancing at the strength and variety of the line-up you feel they can’t put a foot wrong and you’d be right… the band members are acutely aware of  the niceties of dynamics and texture and know exactly how to maintain listener interest.”
De sterkte en gevarieerdheid van de opstelling in ogenschouw nemend, kunnen ze gewoon niets verkeerd doen en je hebt gelijk… de bandleden zijn zich zeer  bewust van de dynamiek en tekstuur van de muziek en weten precies hoe de aandacht van het publiek vast te houden”
The Living Tradition, Scotland